PRIVACY VERKLARING

|||||||||||||||

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Schildersbedrijf Winnubst BV (KvK nummer: 27002835), Van Hallstraat 45, 2242 KT Wassenaar, www.winnubst-schilders.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Schildersbedrijf Winnubst BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Aard van de werkzaamheden
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Schildersbedrijf Winnubst BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opmaken van een offerte
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging
– Administratieve handelingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot 6 maanden na de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar uit ons bestand verwijderd wilt worden, neem dan contact met ons op via wassenaar@winnubst-bv.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstreken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schildersbedrijf Winnubst BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Onze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een  verdere toelichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevns dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: beveiliging van netwerkverbindingen via SSL en beperking van toegang tot de pc waar op ze zijn opgeslagen. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 

CONTACTGEGEVENS

Schildersbedrijf Winnubst BV
Van Hallstraat 45
2241 KT Wassenaar
Tel: 0705113164
wassenaar@winnubst-bv.nl

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 25-6-2018.